FAQ

K vrácení vstupního poplatku je zapotřebí splnit pouze jednu a jedinou podmínku, kterou je naspoření cílové částky. V okamžiku, kdy poslední běžnou platbou dosáhnete cílové částky, Vás systém o této skutečnosti informuje emailovou zprávou a současně připíše na Vaše konto příchozích plateb 100% dříve zaplaceného vstupního poplatku. V nejbližším nákupním termínu je Vám za tento poplatek nakoupeno bonusové zlato a Váš poklad je připsáním bonusových gramů kompletní.

Ne, nemá. Rozhodnutí, jak dlouho chcete spořit nebo za jak dlouho chcete dosáhnout cílové částky, je pouze na Vás.

Ano má. Jsme přesvědčeni, že spořit si na důchod například 5 gramů zlata by bylo stejně nedostatečné jako si posílat do penzijního fondu například 10 Kč měsíčně.
Cílíme tedy alespoň na 100.000 Kč cílové částky, která v dnešních cenách přibližně odpovídá zlatému slitku o velikosti 100 gramů.

Ano. Kdykoliv můžete zaslat libovolnou částku. Za každou platbu je v nejbližším nákupním termínu zakoupeno příslušné množství gramů zlata. Jednorázovým vkladem můžete například doplatit také cílovou částku a získat tak vrátku vstupního poplatku.

Ano, můžete kdykoliv. Se zvýšenými platbami dosáhnete logicky cílové částky dříve a naopak.

Ano, můžete kdykoliv. Můžete také rozdělit jednu měsíční platbu rozdělit na 4 týdenní a ještě lépe tak využít efektu průměrování nákupních cen.

 

Ano. Můžete a to bez jakýchkoliv sankcí a bez nutnosti nás o tom dopředu informovat.

U spoření AuRENTA Vám nehrozí žádné sankce. Můžete spoření přerušit, ukončit nebo vypovědět a to i bez udání důvodů. Jediné, co je zapotřebí mít na zřeteli je podmínka vrácení vstupního poplatku vázaná na naspoření cílové částky.

Ano můžete platit také v Eurech.  Avšak ověřte si předem náklady, které Vám bude účtovat Vaše banka za zahraniční převody (neboť i převod v Eurech mezi dvěma tuzemskými bankami je klasifikován a zpoplatněn jako zahraniční platba.)
Klienti ze Slovenska mohou využít plateb bez jakýchkoliv bankovních poplatků na našem účtu vedeném ve FIO Bance (číslo účtu je uvedeno přímo v platební instrukci ve Smlouvě, která je Vám zaslána ihned po provedení registrace klienta).

Po převedení první platby je Vám zpřístupněno Vaše online konto. Zde vidíte velmi komfortně a obsažně veškeré Vaše aktivity.
Systém Vám do Vaší e-mailové schránky automaticky a okamžitě zasílá veškerá potvrzení:
  • o přijetí Vaší platby
  • o provedeném nákupu a jeho ceně
  • o stavu a vývoji Vašeho salda zlata
  • o přijetí pokynu k dodání Vašeho zlata a o Vašich dalších aktivitách…

Ano. Za každou platbu je v nejbližším nákupním termínu (zpravidla pondělky) nakoupeno zlato a okamžitě fyzicky uskladněno v našich bezpečnostních trezorech. Zlato je okamžikem nákupu Vašim majetkem a z pohledu poskytovatele se jedná o „cizí majetek v úschově“, který je pravidelně auditován nezávislým auditorem. Vaše slitky si můžete rovněž kdykoliv nechat zaslat domů nebo prodat za aktuální cenu, kterou naleznete v e-shopu AuRENTA.

Nakupujeme jen prověřené slitky mezinárodně uznávaných producentů, kteří se zavázali k dodržování vysokých kvalitativních a bezpečnostních standardů přijetím za člena Londýnské asociace razičů a tavičů (London Bullion Market Association- LBMA). Z Vašeho váhového konta si můžete nechat dodat slitky v provedení 1 gram až 1 kilogram a mince v provedení 1 unce v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami spoření AuRENTA.

Nedelegujeme pravomoci na banky ani jiné třetí strany. Vaše zlato je uskladněno v našich trezorech s vysokým bezpečnostním standardem přímo v sídle naší firmy.

Ano. Vaše zlato je pojištěno u pojišťovny Allianz na plnou aktuální hodnotu kovu.

Za uskladnění a pojištění platí klient v souladu s platnou sazbou poplatek dle VOP, který je srážen přímo ze salda zlata ve zlomcích gramu.
Pokud máte možnost vlastního uskladnění, můžete si nechat dodat své zlato na svou zasílací adresu a své zlato si uskladnit dle vlastní volby.

Ne. Vedení účtu je bez poplatků.

Ano. Je možné uzavřít libovolný počet spoření AuRENTA, například pro každého vnuka zvlášť.
Nestojí Vás to nic navíc.
Na Vaše stávající saldo v gramech to nemá žádný vliv. Pro nově příchozí platby platí, že při konstantní výši platby nakoupíte při klesající ceně více gramů, čímž zlevňujete své původní nákupy. Naopak při stoupající ceně nakupuje méně gramů, ovšem dříve nakoupené gramy již stouply v ceně. Pro toho, kdo dlouhodobě a trpělivě spoří, je výhodné, když kurzy občas klesají. To řekl Peter Lynch, manažer akciového fondu Magellan.
Ano. Ze svých naspořených gramů si můžete nechat kdykoliv, tedy i před dosažením cílové částky, dodat své zlato na zasílací adresu.
A to velmi komfortně kliknutím v online aplikaci na Vašem kontě.

Z naspořeného množství gramů můžete zvolit dodání slitků různých velikostí od 1 gramu až po 1 kilogram.
Například: Na své kontě máte 101,5 gramů. V tomto případě můžete volit 1 kus slitku 100 gramů a 1 kus slitku 1 gram. Nedělitelný zbytek ponecháte na kontě nebo si ho necháte vyplatit podle aktuální ceny na burze.
Nebo se můžete rozhodnout pro dodání 2 kusů slitku o hmotnosti 50 gramů místo jednoho stogramového. I další kombinace jsou pochopitelně možné.V gramáži 1 unce (=31,1035 gramů) se můžete v souladu s VOP AuRENTA rozhodnout pro dodávku také zlaté mince podle disponibility v našem skladu.

Ano. Platíte pouze náklady za pojištěnou zásilku podle platných tarifů České pošty, případně jiného domluveného logistika. Veškerá rizika spojená s dodáním nese přepravce.
Ano. V sídle naší společnosti kdykoliv během platné provozní doby.

Při dědictví postupujeme standardním způsobem podle platných zákonů. Nebylo-li zlato vyskladněno a dodáno za života klienta, bude zlato předáno osobě, která se prokáže důvěryhodnými úředními dokumenty jako pravoplatný dědic.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?
Telefonistka

Zavolejte nám na tel. číslo
+420 556 205 010 nebo se s námi spojte mailem.

 

Slovníček pojmů

Investiční zlato

Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Investiční stříbro

Pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu.

Platina a paládium

jsou stejně jako zlato a stříbro vhodným nástrojem k dlouhodobému uchování hodnoty majetku. Platina je dokonce vzácnější než zlato. Oba tyto kovy mají rovněž vyšší míru průmyslového využití než zlato a tudíž pro ně platí z hlediska osvobození od DPH totéž, co pro stříbro, tedy jejich cena je navýšena o aktuální sazbu daně.

Trojská unce (1 Oz)

je tradiční váhová jednotka, ve které se obchoduje zlato. Jedná se hmotnost 31,1035 gramu.

Cena zlata

se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak téměř permanentně aktuální cena 24 hodin denně.Cena zlata na komoditním trhu je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu 1000 uncí (ca 31,1 kg.). Tato cena je tedy pro koncového investora prakticky nedosažitelná. Cena pro koncového zákazníka je navýšena o tzv. prémium.

Fixing

údaj o ceně v předem stanovenou denní dobu na určeném trhu. Velmi často se používá tzv. londýnský fixing, tedy cena drahého kovu v 11.30 hodin (dopolední fixing=am) a v 15.30 hodin (odpolední fixing= pm).

Premium

je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).

Good Delivery

jedná se o jakostní standard zlatých slitků rafinérů registrovaných v londýnské asociaci rafinérů (LBMA), jejichž zlaté a stříbrné slitky jsou akceptovány bez jakýchkoli dohadů a bez námitek. Takové slitky jsou nesou označení „London Good delivery“.

Zlaté mince

zlaté mince mohou být investiční a nebo numismatické. Cena numismatických mincí je navýšena o daň z přidané hodnoty, zato však mohou časem získat sběratelskou hodnotu, která může výrazně převýšit hodnotu zlatého obsahu v minci. Naproti tomu zlaté investiční mince jsou prodávány za aktuální hodnotu zlatého obsahu.Sběratelskou hodnotu získávají jen vyjímečně, neboť jsou raženy a dodávány dle aktuální poptávky.Jsou však osvobozeny od daně z přidané hodnoty a rovněž okamžitě likvidní.

Zlaté slitky a cihly

gramáže do 100 gramů včetně jsou dodávány zpravidla ve formě vylisovaných cihliček a do gramáže 100 gramů navíc ve formě tzv. kinebarů (zalisovaných v originálním obalu s certifikátem výrobce).Gramáže od 250 gramů výše jsou přímo odlévany do formy slitků.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?
Telefonistka

Zavolejte nám na tel. číslo
+420 556 205 010
nebo se s námi spojte mailem

Ikona eShopu

NECHCETE SPOŘIT? REGISTRUJTE SE A NAKUPTE PŘÍMO!
Využijte výběru ze sortimentu více než 100 různých produktů z investičních kovů.

E-shop AuRENTA

NAŠI PARTNEŘI

logo_cnb.jpg
logo_puncovniurad.jpg
partners proaurum.jpg
logo_brokertrust.png
logo-geiger.png
issa_logo.png
logo-bb.jpg
partners catus logo.jpg
logo-allrisk.jpg
partners patria logo.jpg
rudolf.jpg
 
Přihlášení
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
Spoření AuRENTA
 
nebo
 
E-shop AuRENTA