Aktuality

Centrální banky - manipulují s cenou zlata?

11.10.2017Komentář

O tomto tématu jsme psali již vícekrát a kloníme se k názoru, že zlato, podobně jako úrokové sazby, ale i kurzy měn i akcií se stále více dostávají do područí politických struktur mimo volný a svobodný trh a stále více jsou ovlivňovány politickou zakázkou. To není konspirace, nýbrž fakt, který některé centrální banky už otevřeně připouštějí.

Například Japonská centrální banka otevřeně přiznává, že vedle dluhopisů skupuje také akcie na akciovém trhu. Cíl je jasný – udržet akciový index  NIKKEI v růstové trajektorii a bránit tak sice bolestným, ale očistným korekturám. Čili nikoliv firmy svými hospodářskými výsledky, nýbrž centrální banka svou umělou poptávkou určují cenu akcií.

V našem názoru o cenové manipulaci nejsme osamoceni. Dokonce se stále častěji zvedají hlasy nikoliv jen od nezávislých blogerů, nýbrž i od renomovaných ekonomických stratégů a insiderů.

Tak například šéf analytického oddělení německé Baader Bank Robert Halver ve svém příspěvku z 9. 10. 2017 ve fundreserch.de, který nese název „Cena zlata: Manipulace centrální bankou?“ vysvětluje, že centrální banky „šlapou na brzdu ceny zlata“. Důvod leží v chybné finanční politice, která vedla od roku 2008 k masívnímu státnímu zadlužení a závislosti států na levných penězích centrálních bank. Stoupající úroky způsobí krach této uměle vytvořené bubliny.

„Úroky budou tedy i nadále uměle drženy u nuly, stejně jako cena zlata brzděna na cestě vzhůru. Zlato je fundamentálně podhodnocené a jeho cena hluboko pod maximy roku 2011, a to navzdory skutečnosti, že centrální banky samy jsou na straně kupců fyzického zlata.“ (viz graf níže).

Graf: Stavy zlata centrálních bank v miliónech uncí

Centrální banky jsou od roku 2009 na straně kupců fyzického zlata. (Zdroj : Bloomberg, fundreserch.de)

R. Halver dále vysvětluje: „ Centrální banky budou tlačit zlato pomocí termínových trhů dolů.“ Hovoří dokonce „o plánovitých zásazích“, které mají za úkol zabrzdit zlato v cestě přes 1300 USD. „Paralelně k tomu nakupují sami fyzické zlato za ceny, které sami stlačili dolů, aby se ochránily proti systémovému selhání.“

Pouze v tomto bodu souhlasíme stejně jako R. Halver s centrálními bankami. Tedy rozhodně je rozumné mít ve svém majetkovém portfoliu kus fyzického zlata.

A na závěr jen jeden dovětek na adresu ekonomických manipulací všeho druhu.
Moudrý rakouský ekonom Eugen Böhm Bawerk řekl: „Žádná politická moc nedokáže trvale zbavit platnosti ekonomické zákony.“  
Tím si můžete být celkem jisti, neboť finanční dějiny lidstva nám nabízí stovky důkazů.

Zpět

 
Přihlášení
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
Spoření AuRENTA
 
nebo
 
E-shop AuRENTA