Aktuality

Incrementum AG očekává cenu zlata do června 2018 na 2300 USD za unci.

28.07.2016Rozhovor s odborníkem

Podle expertů lichtenštejnské společnosti Incrementum AG Ronalda Stöferleheho, vydavatele ročního reportu „ In Gold we trust“ by měla cena zlata do června 2018 vystoupat na 2300 USD za unci.

Otázka: Pane Stöferle, zlato přidalo od počátku roku 2016 přes 23%. Které faktory se o to postaraly?
Stöferle: Myslím, že podstatným faktorem je zvyšující se inflační dynamika, která bude dále zesilovat. To znamená, podle našeho názoru je inflace- podle definice rakouské klasické ekonomické školy- zvýšení objemu nekrytých peněz. V minulých letech se tato inflace projevila v inflaci aktiv- tedy v rostoucích cenách akcií a nemovitostí. Ty jsou důsledkem tisku nekrytých peněz. Co teď postupně vidíme, jsou stoupající spotřebitelské ceny. A to je právě to, co chtějí centrální banky stůj co stůj dosáhnout. Problémem je, že inflaci nelze regulovat jako teplotu na termostatu. Je to velmi nebezpečná hra. Dynamika inflace otáčí směrem vzhůru, co je pozitivní pro zlato. K tomu přistupují systémová rizika- především Brexit, italská bankovní krize jakož i obecná krize bank. Jádrovou tezí našeho reportu „In Gold we trust“, že se zlato znovu nachází v býčím trendu (=růstovém trendu- poznámka překladatele) a sestupný trend jsme ukončili v prosinci 2015. Nyní se můžeme opět těšit na několik hezkých let.

Otázka: Jak vypadá Váš střednědobý kurzový cíl pro zlato a jaké konkrétní tipy máte pro privátní investory?

Stöferle: Zůstáváme nadále věrni našemu kurzovému cíli 2300 USD/unci. Do června roku 2018 bychom měli tohoto cíle dosáhnout. V minulém roce jsme byli vysmíváni, dnes se zdá naše mínění realistické, zvláště když se u zlata etabluje vzestupný trend. Mé konkrétní doporučení investorům zní: Nejprve si musí každý položit otázku ke své motivaci. Proč vlastně kupuji zlato? Chci se ochránit proti excesům politiky, mít pojistku proti měnovým reformám, vysoké inflaci nebo bankovní krizi? Pak musím kupovat fyzické zlato a jistě ho uskladnit, abych vyloučil riziko výpadku protistrany. Kdo nevychází z nejčernějších scénářů a chce participovat pouze na kurzovém zisku, může využít široké nabídky, například akcií zlatých dolů, investičních certifikátů, opcí apod.

Otázka: V jedné z kapitol „Reportu“ se zabýváte finanční represí státu. Na jaké další „mučicí nástroje“ se ještě musí lidé připravit?

Stöferle: Bohužel je v seznamu represí mnoho položek. Žhavým kandidátem je přirozeně omezení hotovostních peněz, ale teké negativní úrokové sazby. Registrujeme negativní úroky již v pěti vyspělých měnových regionech- ještě před dvěma lety by tomu nikdo nechtěl uvěřit. Nejsmutnější je, že jako finanční analytici jsme nejvíce zaměstnaní úvahami, s čím přijde centrální banka. samotný tento fakt ukazuje, jak nemocný je samotný systém. Jsme si jistí, že toto zasahování do systému bude i nadále pokračovat.

Otázka: Vypadá to tak, že centrální banky se svou ultra expanzivní politikou ztroskotaly. Vy charakterizujete tento stav jako lose-lose situaci. Existuje vůbec šance na happy end?

Stöferle:  Jedná se o systémovou krizi a ta není řešitelná, pokud nepůjdeme ke kořenům tohoto stavu. Tyto kořeny jsou v peněžním systému. To znamená: Systém, který chce permanentně vyvolávat inflaci a neustále potřebuje nafukující se peněžní zásobu, přináší jen problémy. Od roku 2008 máme nestabilní peněžní systém a centrální banky se ho snaží i nadále udržet. Dříve nebo později bude však změna vynucena, jak ukazují finanční dějiny. Hlavně to může přijít rychleji, než mnozí předpokládají.

Stručný zobecnění repotu v kostce:

  • Zlato je zpět v růstovém trendu
  • rostoucí politické a hospodářské nejistoty tlačí cenu zlata nahoru
  • měnová expanze za pomocí tiskárny peněz pokračuje. Bank of Japan a ECB tisknou každý měsíc peníze v nominálu celosvětové roční produkce zlata
  • ekonomická nejistota z Brexitu
  • víra v návrat ekonomického růstu se drolí. Recesi americké ekonomiky nelze vyloučit
  • propad dolaru a stoupající ceny surovin mohou přivodit inflaci nebo stagflaci
  • trvalé nulové úrokové sazby vedou ke znovuoživení zájmu o zlato
  • Incrementum AG potvrzuje svůj kurzový cíl 2300 USD za unci do června roku 2018.
Zpět

 
Přihlášení
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
Spoření AuRENTA
 
nebo
 
E-shop AuRENTA