Aktuality

Nulové úrokové sazby - zlaté časy pro zlato

10.06.2016Komentář

V pátek 15. dubna 2016 v novinkách.cz vyslovil český ministr financí následující názor: „Nevyužít stavu, kdy jsou věřitelé ochotni za to, že státu půjčují, platit, by bylo velkou chybou.“  Zde bychom jen rádi pana ministra malinko poopravili. Nikoliv „ochotni“, oni jsou „nuceni“.
Například penzijní fondy totiž mají přísnými státními pravidly svázány ruce ve své investiční strategii. A protože jsou státní dluhopisy stále klasifikovány jako „jisté a konzervativní“ nástroje, musí být velká část prostředků fondů investována právě do státních dluhopisů. Politika uměle držených nulových, nebo dokonce absurdně již záporných úroků však přetvořila státní dluhopis z bezrizikového úročeného papíru na bezúročný rizikový papír a dlouhodobě tak odsoudila střadatele do role poražených a vyvlastněných. Prostřednictvím fondů se stáváme majiteli dluhopisů předlužených států (technicky vzato, mnohých již v bankrotu) a za riziko totální ztráty kapitálu jsme „odměněni“ tím, že si ještě máme připlatit, jak potvrzuje pan ministr financí.

Jistě, pro stát je to skvělý business. Co však dlouhodobé zhodnocení úspor občana?


Následující grafika vysvětluje celou logiku dluhů a tisku peněz.
Vítězové a poražení.png
Rostoucímu státnímu zadlužení (šedý cyklus vpravo nahoře) není schopna politika čelit jinak, než tiskem peněz k jejich krytí. Je v zájmu státu držet úroky co možno nejníže, aby s novými dluhy nemusel stát nic platit svým věřitelům. Pro občana (červený cyklus) však tato politika přináší záporné reálné zhodnocování (= znehodnocování) úspor a finančních rezerv. Jedná se tak o další skrytou majetkovou daň uvalenou na zodpovědné občany.

Mnozí ekonomové si stále ještě myslí, že tato politika bude opuštěna a přejde znovu k rostoucím úrokům. My jsme naopak přesvědčeni, že politika nulových úroků již nemůže být politiky opuštěna, neboť z logiky věci by to vedlo k prudkému nárůstu již beztak katastrofálního zadlužení, které snad jen s výjimkou válek, nemá v lidských finančních dějinách obdobu.

Stejný názor sdílí například také manažer významného investičního fondu Flossbach von Storch Philipp Vorndran: „ Je možné, že politika nízkých úrokových sazeb bude trvat dalších 10 až 20 let.“ (http://www.fundresearch.de/Nachrichten/Top-Themen/Vorndran-Niedrigzinsen-werden-uns-begleiten-.html

Zpět

 
Přihlášení
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
Spoření AuRENTA
 
nebo
 
E-shop AuRENTA