Aktuality

„Drž je v nevědomosti a já je udržím v chudobě,“ říkával ministr kardinálovi.

27.11.2017Novinka

Překlad části článku z Frankfurter Allgemeine Zeitung ze dne 10. 10. 2017:

„ECB manipuluje úroky, což představuje velkou přerozdělovací akci směrem od věřitelů k dlužníkům, tedy od střadatele ke státu. Největším profitérem této akce jsou vysoce zadlužené státy. Nízké úroky na státních dluhopisech neodrážejí skutečná rizika těchto papírů (což je podstata funkce úroku na kapitálovém trhu – poznámka EKKA-Gold). ECB tedy pomáhá financovat státy. Stírá hranici mezi měnovou a rozpočtovou politikou. (…) Politika ECB tedy působí jako velký subvenční program pro jižní státy na úkor střadatelů.“

Pro ty, kteří čtou naše články nebo se účastní našich školení a přednášek, není tato „objevná“ informace již několik let žádnou novinkou. Nyní si tedy této chybné logiky, na které stojí současný globalizovaný finanční systém, začínají všímat i renomovaná média.
 Výraz „manipulace“ dnes stojí otevřeně „černé na bílém“ v deníku, který zpravidla volí na adresu politiky centrálních bank měkčí tón.

Předkládáme také grafiku, kterou již několik let používáme při školení našich poradců. Pomocí ní se snažíme vysvětlovat zhoubný účinek politiky tzv. „kvantitativního uvolňování“ a nulových úroků na kupní sílu úspor.

Vysvětlení grafiky:
Šedý koloběh:  Logika politiky nulových úroků z pohledu státu.
Červený koloběh: logika politiky nulových úroků z pohledu občana střadatele.

Závěr:
Znovu a neúnavně budeme připomínat význam široké majetkové diversifikace. Role zlata jakožto na státu nezávislého vlastnictví bude sílit s narůstajícími dluhy států. Zlato a vzácné kovy totiž vždy chrání svého majitele před excesy politiky a představují pro majetkové portfolio doslova tisíciletou pojistku proti všem finančním a sociálním experimentům, kterými se lidské dějiny doslova hemží.

Ten, kdo z jakéhokoliv důvodu ignoruje minulost, bude nucen si ji prožít znovu, říká lidová moudrost.

Zpět

 
Přihlášení
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
Spoření AuRENTA
 
nebo
 
E-shop AuRENTA