Registrace zákazníka
Děkujeme Vám za Váš zájem o program AuRENTA.

Nacházíte se v elektronickém registračním formuláři, který slouží k registraci do programu AuRENTA.
Úspěšná registrace umožňuje přístup na klientský účet v eshopu pro nákup slitků a mincí ze vzácných kovů a na osobní váhové konto spoření.

Tato registrace není závazná a není podmíněna odběrem zboží z eshopu ani povinným spořením.
Registrované osobě nevyplývají žádné povinnosti vůči společnosti EKKA-Gold s. r. o.
Progress barProbíhá zpracování...
Registrační údaje
E-shop E-shop a Spoření ve zlatě
Osobní údaje
Adresa trvalého bydliště
Zasílací adresa (vyplňte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)
Ostatní údaje
CZK

0 CZK

0 CZK
Odeslání Registračního formuláře je považováno za žádost o uzavření „Smlouvy kupní o poskytování sjednaných služeb a o úschově investičního zlata uzavřené podle ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku“.
Zákazník prohlašuje, že se seznámil se Smlouvou AuRENTA, Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem a s jejich obsahem v aktuálním znění souhlasí.*
Zákazník prohlašuje, že jedná svým jménem a je způsobilý k právním úkonům.*
Zákazník potvrzuje správnost a úplnost údajů a je si vědom právních důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, zejména nemožnosti dodání (vydání) fyzického zlata při jednání cizím jménem.*
Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů.*
Verifikační kód* Captcha
* Povinná položkaMandatory